Det er tilladt at fotografere på de offentligt tilgængelig arealerne ved og på Gram Slot med almindeligt kamera/mobiltelefon.
Der må ikke fotograferes med professionelt udstyr uden indhentet tilladelse. (Spejlrefleks/linse/stativ osv.)

Billederne må ikke anvendes kommercielt uden skriftlig samtykke fra Gram Slot.